ساخت و ساز

ساخت و ساز
در زمینه های معماری و مهندسی عمران، ساخت و ساز فرایندی شامل ساخت و یا مونتاژ زیرساخت ها می باشد. فراتر از یک فعالیت واحد، ساخت و ساز در مقیاس بزرگ یک شاهکار از عملکرد چند گانه انسان است. به طور معمول، این کار توسط یک مدیر پروژه مدیریت شده و تحت نظارت یک مدیر ساخت و ساز، مهندس طراح، مهندس ساخت و ساز و یا معمار پروژه اجرا می شود. به طور کلی، پنج نوع ساخت و ساز وجود دارد: ساختمان مسکونی، ساخت و ساز صنعتی، ساختمان تجاری، ساخت و ساز سازمانی، و ساخت و ساز عمرانی سنگین. هر نوع پروژه ساخت و ساز نیاز به یک تیم منحصر به فرد برای برنامه ریزی، طراحی، ساخت و نگهداری از پروژه دارد.