فولاد

فولاد
صنعت فولاد بخشی از صنعت متالورژی که با تولید چدن، و آلیاژهای فولاد و آهن سروکار دارد است.