مواد مرکب

مواد مرکب
مواد مرکب مواد ساخته شده از دو یا چند ماده با خواص فیزیکی و شیمیایی کاملا متفاوت هستند، که هنگامی که ترکیب می شوند، ماده ای با ویژگی های متفاوت از اجزای سازنده به وجود می آورند. اجزای سازنده جداگانه و به صورت مجزا در درون ساختار نهایی باقی می مانند. ماده جدید ممکن است به دلایل بسیاری به مواد اولیه ترجیح داده شود: نمونه های رایج عبارتند از موادی که در مقایسه با مواد سنتی قوی تر، سبک تر و ارزان تر هستند.