برق و الکترونیک

برق و الکترونیک
صنعت الکترونیک، به خصوص به معنی برق مصرف کننده در قرن 20 ام پدید آمده است و در حال حاضر تبدیل به یک صنعت جهانی با ارزش میلیاردها دلار شده است. جامعه از همه نمونه های دستگاه های الکترونیکی ساخته شده در کارخانه های خودکار یا نیمه خودکار که توسط این صنعت اداره می شوند بهره می برد. اندازه این صنعت و استفاده از مواد سمی، و همچنین دشواری بازیافت به یک سری از مشکلات با زباله های الکترونیکی منجر شده است. مقررات بین المللی و قوانین زیست محیطی در تلاش برای رسیدگی به مسائل توسعه داده است.