ساخت و تولید

ساخت و تولید
ساخت و تولید تولید کالاها برای استفاده و یا فروش با استفاده از نیروی کار و ماشین آلات، ابزارها، فرایند ها و یا فرمولبندی های شیمیایی و بیولوژیکی است. این صنعت شامل طیف وسیعی از فعالیت های انسانی، از صنایع دستی تا صنایع تکنولوژی بالا است، اما اغلب در مورد تولید صنعتی، که در آن مواد خام به کالاهای پایانی در مقیاس بزرگ تبدیل می شوند استفاده شود. این کالاهای پایانی ممکن است برای تولید محصولات پیچیده تر دیگر، مانند هواپیما، لوازم خانگی و یا اتومبیل استفاده شده، یا به عمده فروشان فروخته شوند.