خودرو

خودرو
صنعت خودرو عبارتی است که طیف گسترده ای از شرکت ها و سازمان های درگیر در طراحی، توسعه، تولید، بازاریابی، و فروش وسایل نقلیه، وسایل نقلیه یدک کش، و موتور سیکلت ها را پوشش می دهد. این صنعت از نظر درآمد یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی جهان است. لغت صنعت خودرو معمولا صنایع اختصاص داده شده به نگهداری از اتومبیل ها پس از تحویل به کاربر نهایی، مانند کارگاه های تعمیر و ایستگاه های سوخت گیری را شامل نمی شود.
انواع خودرو