مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی
مصالح ساختمانی هر گونه ماده ای است که برای ساخت و ساز استفاده می شود. بسیاری از موادی که به طور طبیعی به وجود می آیند، مانند خاک رس، سنگ، شن و ماسه، و چوب، حتی شاخ و برگ، در ساختمان سازی استفاده شده است. به غیر از مواد طبیعی، بسیاری از محصولات ساخت بشر، برخی بیشتر و برخی کمتر مصنوعی، در این صنعت در حال استفاده هستند. تولید مصالح ساختمانی یک صنعت شناخته شده در بسیاری از کشورها است و استفاده از این مواد به طور معمول به حرفه های تخصصی خاص، مانند نجاری، عایق کاری، لوله کشی، و سقف کاری تقسیم می شود. مصالح ساختمانی چیدمان زیستگاه ها و سازه ها از جمله خانه ها را فراهم می کنند.