جرثقیل

به منظور جابجا کردن اجسام، جرثقیل ها به طور کلی با ادواتی از جمله بالابر، سیم بکسل یا زنجیر و قرقره تجهیز می شوند. جرثقیل ها به طور عمده برای بلند کردن و انتقال تجهیزات سنگین در صنایع حمل و نقل، ساخت و ساز و تولید مورد استفاده قرار می گیرند. 
 
جرثقیل های پکصا بالاترین سطح از کیفیت، کارایی و قابلیت اطمینان را تضمین می کنند. سیستم های جابجایی اجسام پکصا طراحی و ساخت موارد زیر را شامل می شود:
  • جرثقیل سقفی
  • جرثقیل دروازه ای
  • جرثقیل بازویی
  • متعلقات جرثقیل
  • لوازم جانبی جرثقیل


** تولید این محصولات از ابتدای سال ۱۳۹۹ متوقف خواهد شد.
انواع جرثقیل