آسیاب یونیورسال با روتور وزشی // 

آسیاب یونیورسال با روتور وزشی دارای ویژگی های کلی زیر می باشد.

طیف وسیع مواد ورودی از مواد شکننده تا الاستیک
 ورودی هایی که تا اندازه ای ساینده هستند (مانند سنگ آهک با مقدار کمی ترکیبات ساینده)
 ورودی های حساس به دما (مانند رزین ها و رنگ های پودری)
 قابلیت رسیدن به سایز متوسط خروجی کوچکتر از ۴۰۰ میکرون
متشکل از تعدادی پره یا میله صلب و قابل تعویض که بین دو حلقه نصب شده اند
 کارکردی مشابه با توربین، ایجاد حجم زیادی از جریان هوا در حین آسیاب کردن و پراکنده کردن سریع گرمای حاصل
 نصب شده داخل یک استاتور توری یا ترکیبی
 امکان تنظیم سایز نهایی ذرات با تغییر سرعت محیطی ابزار و انتخاب نوع خاصی از استاتور، همانند آسیاب پلیت بیتر