فیلتر اپا، هپا و اولپا 

فیلتر های EPA، HEPA و ULPA در کلاس های فیلتراسیون E11 تا U15 قرار دارند و توانایی ایجاد حداکثر راندمان فیلتراسیون در محیط های حساس صنعتی مانند تاسیسات تولید قطعات الکترونیک و فیلم خام و یا آزمایشگاه ها و تاسیسات هسته ای، اتاق تمیز در صنایع داروسازی، صنایع شیمیایی و یا استریل مانند اتاق عمل، صنایع سرنگ سازی و ... را دارند. کلیه فیلترهای اپا، هپا و اولپا پکصا توانایی جذب غبار را جهت حساس ترین فرآیند ها داشته و مطابق با استاندارد EN 1822:2009 تولید می گردند. تولید این محصول از ابتدای سال 1399 متوقف خواهد شد.