خط خردایش و دانه بندی مواد

دریافت اطلاعات

مواد معدنی در صورت اعمال انرژی و فشار تمایل به خرد شدن و شکسته شدن به ذرات بسیار ریز را دارا هستند. ولی مشکل اصلی که در فرآیند خردایش با آن روبرو هستیم محدود کردن میزان ذرات تولید شده بزرگتر و یا ریزتر از حد مطلوب است. اگر در مرحله انتخاب روش و تجهیزات انتخاب مناسبی صورت نپذیرد مواد معدنی مطابق آنچه تمایل ذاتی و ساختار کریستالی آنهاست خرد می شوند که معمولا حاصل آن تولید مقدار متنابهی پودر با سایز ریزتر از اندازه دلخواه است. لذا فرآیند باید طوری طراحی شود که منحنی خردایش مواد کاملا تیز و فاقد مقدار زیادی ذرات ریز باشد.


شرکت پکصا با انتخاب سیستم خردایش صحیح و ماشین آلات با ظرفیت مناسب می تواند به این هدف دستیابی داشته باشد. در وقع پارامترهای متعددی جهت خردایش صحیحی مواد معدنی می بایست مد نظر قرار گیرد تا بتوان به نتایج مناسب و محصول با کیفیت و یکنواخت رسید.