سیستم انتقال پنوماتیک

دریافت اطلاعات

هر سیستم پنوماتیک با استفاده از لوله ها یا کانال ها مخلوطی از مواد و جریان هوا را انتقال می دهد. این مواد همانند مواد خشک ساییده یا مواد آزاد و روان و یا مواد پودری سبک مانند سیمان، خاکستر و غیره می باشند. این مواد را می توان به راحتی با استفاده از یک جریان هوای سرعت بالا و از طریق خطوط لوله به مقصد های مختلف منتقل کرد. محصولات از طریق لوله های مختلف به کمک فشار هوا، که به تطبیق پذیری فوق العاده عمودی کمک می کند، انتقال داده می شوند.
 

انتقال دهنده های پنوماتیک یا سیستم های حامل و یا سیستم های فاز-رقیق می باشد؛ سیستم های حامل به سادگی مواد را از یک نقطه ورود به یک نقطه خروج هل می دهند. سیستم های فاز-رقیق از سیستم فشاری-کششی برای هدایت مواد به ورودی و/یا خروجی های مختلف استفاده می کنند. توجه به این نکته مهم است که کمپرسورهای هوا، تولید کننده های خلاء و یا دمنده ها را می توان برای تولید هوا مورد استفاده قرار داد.
 

سیستم های مکش یا خلاء، با استفاده از خلاء ایجاد شده در خط لوله به منظور کشیدن مواد همراه با هوای اطراف، با فشار کم کار می کنند و به طور عمده در انتقال مواد آزاد روان و سبک استفاده می شوند.
 

سیستم های فشاری، که در آنها فشار مثبت برای هل دادن مواد از یک نقطه به نقطه بعدی مورد استفاده قرار می گیرد، برای انتقال مواد از یک نقطه بارگیری به چند نقطه تخلیه ایده آل است.
 

سیستم های ترکیبی، که در آنها یک سیستم مکش برای انتقال مواد از تعدادی نقطه بارگیری و یک سیستم تحت فشار استفاده می شود، برای تحویل مواد به تعدادی نقاط تخلیه به کار گرفته می شوند.