خط پوشش میلگرد

دریافت اطلاعات

در صنعت ساختمان، صنایع ساحلی و فراساحلی و ... بطور گسترده ای از سازه های فولادی استفاده می گردد. عمر سازه های بتنی در محیط های خورنده تحت تاثیر فرآیند خوردگی میلگردهای مسلح کننده آن قرار می گیرد. جهت محافظت این میلگردها در برابر خوردگی از روش های مختلفی استفاده می گردد. در این میان اعمال پوشش محافظ بر روی میلگرد از جنس زینگا (با نام تجاری گالواتور)، زینک ریچ (با نام تجاری گالواتک) و یا اپوکسی متداول است. 


این فرآیند شامل مراحل ذیل است:

  • واحد تغذیه شامل کانویرهای عرضی و رولیک های طولی در راستای خط تولید
  • پیش گرمکن جهت تنظیم  دمای سطح جهت اعمال پوشش
  • شات بلاست تونلی جهت تمیزکاری همزمان محیط میلگرد
  • کابین پاشش رنگ جهت اعمال پرایمر
  • تونل خشک کن و پخت رنگ با سیستم جلوگیری از آسیب به سطح رنگ
  • کانویر خروجی و سیستم انتقال عرضی زنجیری


شرکت پکصا ارائه دهنده سیستم کامل محافظت میلگرد در برابر خوردگی است. در این سیستم میلگردهای فولادی طی یک فرآیند پیوسته زنگ زدایی، تمیزکاری، زبرکاری شده و پوششدهی می گردند.