سیستم کنترل بخار

دریافت اطلاعات

فرآیند ذوب فلزات آلاینده هایی که می توانند برای سیستم تنفسی مضر باشند تولید می کند. به منظور به حداقل رساندن خطر برای کارگران ریخته گری یک سیستم جمع آوری شامل هود تطبیق پذیر در منبع انتشار مورد نیاز است.

پکصا دارای تخصص و تجربه طراحی، ساخت و نصب سیستم های جمع آوری غبار کامل ویژه ریخته گری، که منجر به محیط کار امن، پاک و کارآمد می شوند، می باشد.