کود شیمیایی

کود شیمیایی
کود هر گونه ماده آلی یا غیر آلی با منشاء طبیعی یا مصنوعی (غیر از مواد آهکی) است که برای تامین یک یا چند ماده مغذی گیاهی که برای رشد گیاهان ضروری است به خاک اضافه می‌شود.
دو الزام عمده برای کودها وجود دارد: از یک طرف، صنعت کشاورزی می‌خواهد به محصولی نهایی دست یابد که در آن بالاترین عملکرد ممکن، با کمترین ورودی مواد به دست آید. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که ظرفیت های مورد نیاز بسیار بالا باشد. از سوی دیگر، حفاظت از محیط زیست و پایداری به طور فزآینده‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد. برای نگهداری آب‌های زیرزمینی و حفظ کیفیت خاک، باید تا حد امکان از کودها کمتر استفاده شود. فشرده سازی و به دنبال آن، تولید گرانول فرصت‌های کاربردی جدیدی را برای صنعت کشاورزی ایجاد می‌کند.


تولید گرانول
تراکم بالا و حداقل سختی

اگر کود به صورت پودر باشد، پردازش بیشتر و استفاده در مزرعه دشوارتر است. راه حل موجود، فشرده کردن کود و سپس تولید گرانول است. ثبات محصول نهایی در اینجا نقش مهمی ایفا می‌کند. تراکم بالا و حداقل سختی بسیار مهم است تا محصول از هم نپاشد. در عین حال، نباید بیش از حد فشرده شود تا برای پردازش احتمالی بیشتر (به عنوان مثال آسیاب) مناسب باشد. علاوه بر این، محصول نهایی نباید هیچ گونه ترکی داشته باشد و برای حفظ کیفیت خاک باید بتواند به درستی در خاک حل شود.

محصولات مرتبط با کود شیمیایی