خط تولید

شرکت پکصا با سالها تجربه ساخت و تولید ماشین آلات صنعتی، راه حل های کامل و جامعی را جهت صنایع مختلف ارائه می کند. این راه حل ها شامل خطوط کامل تولید یک محصول با تمام جزئیات  و یا انجام یک فرآیند تولیدی کامل است. خطوط مختلف تولیدی مناسب با نیاز مشتری و ظرفیت تولید قابل طراحی و ارائه می باشد. در برخی پروژه ها که به صورت میدانی اجرا می شوند، تامین تیم اجرایی و بهره بردار نیز امکان پذیر می باشد.