آسفالت

آسفالت
آسفالت که با عنوان قیر طبیعی نیز شناخته می شود مایعی چسبنده، سیاه و به شدت ویسکوز یا نیمه جامد از نفت است. آسفالت ممکن است در ذخیره های طبیعی یافت شود و یا یک محصول تصفیه شده باشد؛ آسفالت ماده ای طبقه بندی شده به عنوان قیر است. تا قرن 20 ام، لغت قیر معدنی نیز برای آن مورد استفاده قرار می گرفت. کاربرد اصلی آسفالت / قیر در ساخت جاده، که در آن به عنوان چسب یا چسب مخلوط شده با ذرات سنگدانه برای ایجاد بتن آسفالت استفاده می شود، است. استفاده های اصلی دیگر آن برای محصولات ضد آب بیتومنی، از جمله تولید نمد بام و برای آب بندی سقف های تخت می باشد. لغات آسفالت و قیر اغلب به جای یکدیگر استفاده می شوند و هر دو به معنی شکل طبیعی و یا ساخته شده این ماده هستند.
محصولات مرتبط با آسفالت