شیشه

شیشه
تولید شیشه شامل دو روش اصلی است، روش شیشه شناور، که به تولید ورق شیشه ای می پردازد، و شیشه دمیده، که به تولید بطری و سایر ظروف می انجامد.
محصولات مرتبط با شیشه