کاغذ

کاغذ
صنعت کاغذ و خمیر کاغذ شرکت هایی که با استفاده از چوب به عنوان ماده خام، خمیر کاغذ، کاغذ، تخته و دیگر محصولات مبتنی بر سلولز تولید می کنند را شامل می شود.
محصولات مرتبط با کاغذ