ساینده ها

ساینده ها
مواد ساینده (ساینده‌ها) گروهی از مواد معدنی هستند که با بهره‌گیری از نیروی اصطکاک برای پرداخت و تمام کاری سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرند.
کاربردهای بسیار متنوع صنعتی، فن‌آوری و روزمره برای مواد ساینده وجود دارد. کاربری‌های متداول این مواد عبارت از خردایش، پولیش کردن، پرداخت سطحی و نیز محصولات تمیز کننده می‌باشد.
محصولات مرتبط با ساینده ها