هیدروکسید آلومینیم

هیدروکسید آلومینیم
هیدروکسید آلومینیوم، در طبیعت به‌عنوان گیبسیت معدنی یافت می‌شود. هیدروکسید آلومینیوم هم خاصیت بازی و هم خاصیت اسیدی داشته و دارای درجه سختی (2.5 تا 3.5 موس) و سایش متوسطی است. هیدروکسید اکسید آلومینیوم و اکسید آلومینیوم (آلومینا) با هم اجزای اصلی بوکسیت، سنگ معدن آلومینیوم هستند.
هیدروکسید آلومینیوم به عنوان یک پرکننده مقاوم در برابر آتش برای کاربردهای پلیمری استفاده می‌شود. همچنین یک ماده اولیه برای ساخت سایر ترکیبات آلومینیوم است: آلومینای کلسینه شده، سولفات آلومینیوم، کلرید پلی آلومینیوم، کلرید آلومینیوم، آلومینات سدیم، آلومینا فعال و نیترات آلومینیوم.
هیدروکسید آلومینیوم در صنایع دارویی به عنوان یک آنتی اسید در انسان‌ها و حیوانات (عمدتا گربه‌ها و سگ‌ها) استفاده می‌شود.
محصولات مرتبط با هیدروکسید آلومینیم