سلولز و سلولوئید

سلولز و سلولوئید
سلولز و مشتقات سلولز از دیواره سلولی گیاه ساخته می شوند و به عنوان چسبنده یا غلیظ کننده در غذاها و داروها استفاده می شوند. از مشتقات سلولز در نانوایی، گوشت، ماهی یا غذاهای رژیمی استفاده می شود، در حالی که سلولز میکروکریستالی در غذاهای کم کالری (سس سالاد و دسر) استفاده می شود. سلولز در صنعت داروسازی به عنوان یک عامل گسترش دهنده استفاده می شود که باعث تسریع انتشار مواد فعال می شود.
محصولات مرتبط با سلولز و سلولوئید