نمک های شیمیایی

نمک های شیمیایی
نمک‌ها یا املاح، موادی با ترکیبات یونی هستند که از واکنش آنیون و کاتیون حاصل می‌شوند؛ بنابرین از نظر الکتریکی خنثی هستند. این دسته ترکیبات مختلفی از مواد را دربرمی‌گیرد که تجهیزات تولیدی شرکت پکصا برای پردازش آن‌ها کارآمد هستند.
محصولات مرتبط با نمک های شیمیایی