هیدروکسید منیزیم

هیدروکسید منیزیم
هیدروکسید منیزیم یک ترکیب معدنی است که در طبیعت به عنوان ماده معدنی بروسیت وجود دارد. بروسیت ماده جامد سفید رنگ با حلالیت کم در آب است. هیدروکسید منیزیم جزء رایج آنتی‌اسیدها مانند شیر منیزیا است.
هیدروکسید منیزیم در پزشکی، تصفیه فاضلاب و همچنین به عنوان بازدارنده آتش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
محصولات مرتبط با هیدروکسید منیزیم