فسفات ها

فسفات ها
حوزه کاربری برای انواع مختلف فسفات، بسیار گسترده و متنوع است. در حالی که فسفات عمدتا در کود استفاده می‌شود، به عنوان افزودنی در تولید چسب‌ها، محافظ گیاه، پلاستیک، مواد غذایی، داروها و لوازم آرایشی نیز به کار می‌رود.
محصولات مرتبط با فسفات ها