رنگدانه ها

رنگدانه ها
رنگدانه‌ها ماده‌ای نامحلول در آب یا الکل هستند. آن‌ها به عنوان مواد تشکیل‌دهنده رنگ، جوهر، لوازم آرایشی و ... به عنوان مواد رنگ آمیزی استفاده می‌شوند. رنگدانه‌ها به 2 نوع رنگدانه‌های آلی و معدنی تقسیم می‌شوند. رنگدانه‌های معدنی را می‌توان به 2 نوع تقسیم کرد: رنگدانه معدنی طبیعی و رنگدانه معدنی مصنوعی. مواد رنگزا در یک حلال حل می‌شوند و برای رنگ‌آمیزی الیاف، کاغذ و ... استفاده می‌شوند.
محصولات مرتبط با رنگدانه ها