پروپانت ها

پروپانت ها
پروپانت سرامیک که به آن شن و ماسه شکست هیدرولیک، پروپانت شکست روغن، ماسه سرامیکی و پروپانت سرامیک بوکسیتی نیز گفته می شود.
پروپانت های سرامیکی برای بهینه سازی رسانایی در هر کاربردی مهندسی شده اند. استفاده از پروپانت سرامیکی برای تامین رسانایی بالای نفت و گاز، افزایش بازده تولید نفت و گاز و همچنین افزایش طول عمر چاه های نفت و گاز است.
محصولات مرتبط با پروپانت ها