موم

موم
تولید و فرآوری موم مصنوعی یک چالش بزرگ برای تاسیسات تولیدی است: موم ها با خطر انفجار گرد و غبار و حساسیت دما همراه هستند - حتی نوسانات جزئی دما در طول تولید یا فرآوری می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر کیفیت محصول نهایی داشته باشد. تنوع زیاد کاربردهای ممکن برای واکس‌های صنعتی عامل دیگری است. چه به عنوان پوششی برای میوه‌ها و سبزیجات و چه به عنوان جزئی برای محافظت از نما، هر حوزه کاربردی، الزامات خاص خود را برای تولید دارد. در بسیاری از کاربردها، به عنوان مثال برای چاپ جوهر یا پوشش، موم نیز باید آسیاب شود تا قوام بسیار خوبی داشته باشد. تجهیزات و سیستم‌های شرکت پکصا راه حل‌های اختصاصی برای این نیازهای خاص ارائه می‌دهند.
محصولات مرتبط با موم