کاکائو

کاکائو
دانه کاکائو یک محصول طبیعی خالص است که در مناطق گرمسیری کشت می‌شود. این محصول در بسیاری از بخش‌های صنعت شیرینی‌سازی مانند شکلات تخته‌ای، بیسکویت و یا شکلات نوشیدنی کاربرد دارد. امر تعیین‌کننده در کیفیت شکلات نه تنها عملیات پخت بلکه خردایش دانه‌های کاکائو به سایز مطلوب است. بنابرین انتخاب آسیاب مناسب یکی از مهم‌ترین گام‌های کیفی برای تولید کاکائو است. بُرد اقتصادی در تولید کاکائو به جدایش دقیق دانه‌های ارزشمند آن از غلاف بستگی دارد تا حدی که از باقی نماندن دانه در غلاف اطمینان حاصل شود. از طرف دیگر، مقدار بقایای غلاف در کاکائوی جدا شده قبل از رسیدن به مرحله خردایش بایستی مینیمم شود، چراکه بسیار ساینده است.
محصولات مرتبط با کاکائو