ادویه جات

ادویه جات
آسیاب ادویه جات، یکی از چالش یرانگیزترین فرآیندهاست. نه تنها ساختار این مواد متفاوت است، بلکه قابلیت آسیاب شدن آن‌ها نیز قابل بحث است. برخی ادویه‌جات – برای مثال زردچوبه – می‌تواند با توجه به نحوه رشد و زمان برداشت متفاوت باشد. شرکت پکصا سیستم کاملی برای هر ادویه یا سبزی خشک، برای هر سایز مورد نیاز متناسب با آن کاربری ارائه می‌دهد.
محصولات مرتبط با ادویه جات