طراحی ذرات

طراحی ذرات
ترکیب یا پوشش ذرات با پردازش خشک با استفاده از انرژی مکانیکی برای افزایش عملکرد و کیفیت داروها استفاده می‌شود. پوشش خشک ذرات مختلف (API، عوامل دارویی یا رقیق‌کننده) با ذرات ریز متنوع، پلیمرها و موم‌ها و API سرعت انحلال را افزایش می‌دهد، عوامل پزشکی را آمورفیک می‌کند، سختی قرص را کنترل می‌کند و امکان اصلاح سطح ذرات حامل عوامل استنشاقی را فراهم می‌کند. در مقایسه با پردازش مرطوب، پردازش خشک به دلیل عدم نیاز به حلال و زمان پردازش کوتاه، ساده تر و هزینه کمتری دارد.
خطوط تولید مرتبط با طراحی ذرات