فلدسپات

فلدسپات
فلدسپات (فلدسپار) ، هر گروهی از مواد معدنی آلومینوسیلیکات است که حاوی کلسیم، سدیم یا پتاسیم است. فلدسپات‌ها بیش از نیمی از پوسته زمین را تشکیل می‌دهند. فلدسپات‌ها به طور گسترده در صنایع شیشه و سرامیک استفاده می‌شوند.
محصولات مرتبط با فلدسپات