گرافیت

گرافیت
گرافیت، شکل کریستالی عنصر کربن است که اتم‌های آن در ساختاری شش ضلعی قرار گرفته‌اند. به طور طبیعی به این شکل بوده و پایدارترین شکل کربن در شرایط استاندارد است. تحت فشار و دمای بالا به الماس تبدیل می‌شود.
گرافیت در مداد و روان کننده‌ها استفاده می شود. رسانای خوبی برای گرما و الکتریسیته است. رسانایی بالای آن باعث می‌شود در محصولات الکترونیکی مانند الکترودها، باتری‌ها و پنل‌های خورشیدی مفید باشد.
محصولات مرتبط با گرافیت