کوارتز - سیلیکا

کوارتز - سیلیکا
کوارتز معدنی شکل اصلی است که سیلیس در طبیعت یافت می شود. کوارتز معدنی بخش قابل توجهی از پوسته زمین را تشکیل می‌دهد و یک ماده کریستالی شفاف و سخت است. کوارتز، علاوه بر سیلیس حاوی ناخالصی‌های طبیعی با نسبت‌های مختلف است که به منشاء زمین‌شناسی آن بستگی دارد.
سیلیس به یک ترکیب شیمیایی خاص (دی اکسید سیلیکون) اشاره دارد. در عین حال، کوارتز یک کانی کریستالی طبیعی است که عمدتاً از سیلیس تشکیل شده است اما حاوی برخی ناخالصی‌ها است.
محصولات مرتبط با کوارتز - سیلیکا