اکسید روی

اکسید روی
اکسید روی یک ترکیب معدنی با فرمول ZnO است. این پودر سفید رنگ در آب نامحلول است و در پوسته زمین به عنوان کانی روی وجود دارد. اغلب اکسید روی که به صورت تجاری استفاده می شود، مصنوعی است.
اکسید روی معمولاً در پمادهای پزشکی و برای درمان تحریکات پوستی استفاده می‌شود. اخیرا اکسید روی در نیمه هادی‌ها، دیودهای لیزری و نوری، بتن، پیزوالکتریک، ترکیبات سرامیکی و شیشه ای و حتی فیلترهای سیگار استفاده می‌شود.
محصولات مرتبط با اکسید روی