سیمان

سیمان
سیمان یک چسباننده، ماده ای است که به طور مستقل سفت و سخت می شود، است و می تواند مواد دیگر را به هم پیوند دهد. سیمان مورد استفاده در ساخت و ساز را می توان با عناوین هیدرولیک و یا غیر هیدرولیک مشخص نمود. سیمان هیدرولیک (به عنوان مثال، سیمان پرتلند) به دلیل هیدراتاسیون، واکنش شیمیایی بین پودر سیمان بی آب و آب، سخت می شود. به این ترتیب، این مواد می توانند در زیر آب و یا هنگامی که به طور مداوم در آب و هوای مرطوب قرار می گیرند سخت شوند. واکنش شیمیایی به هیدرات هایی که در آب زیاد محلول نیستند و بنابراین در آب کاملا با دوام می باشند منتج می شود. سیمان غیر هیدرولیک در زیر آب سخت نمی شود، به عنوان مثال، آهک مرده؟ توسط واکنش با دی اکسید کربن موجود در جو سخت می شود. مهم ترین کاربردهای سیمان به عنوان ماده اولیه در تولید ملات در سنگ تراشی، و بتن، ترکیبی از سیمان و سنگدانه ها به شکل مصالح ساختمانی قوی، می باشد.
محصولات مرتبط با سیمان