روتاری ولو/روتاری فیدر

تغذیه دقیق، ظرفیت مطلوب و کارکرد بدون غبار از جمله پارامترهای کلیدی برای داشتن عملکرد بهینه در صنایع فرآیندی هستند. روتاری ولوها تجهیزاتی هستند که می توانند توانایی تولید را به طور محسوسی تحت تاثیر قرار دهند. عملکرد اصلی روتاری ولوها تخلیه، تغذیه و یا انتقال مواد با نرخ ثابت، متغیر و قابل تنظیم است. روتاری ولو (شیر دوار) نامی است عمومی برای یک تجهیز با چندین کاربری که با توجه به نوع کاربری نام اختصاصی خود را می گیرد. 

ایرلاک شیری است که اختلاف فشار ایجاد شده بین بالا و پایین دست خود را ثابت نگه می دارد. در انتقال مواد به روش پنوماتیک، ایرلاک معمولاً در ابتدای یک سیستم فشار مثبت یا در انتهای یک سیستم خلاء قرار می گیرد. هنگامی که شیر شروع به کار می کند، به یک ایرلاک تبدیل می شود که در عین انتقال مواد، اختلاف فشار طرفین را ثابت نگه می دارد.

 

روتاری فیدر شیر یا تجهیزی است که هدف اصلی آن اندازه گیری مقدار مواد ورودی به و یا خروجی از دستگاه است؛ این تجهیز اختلاف فشار طرفین را حفظ نمی کند.

روتاری فیدر ایرلاک در حالی که اجازه عبور مواد را می دهد، اختلاف فشار دو طرف را نیز ثابت نگه می دارد. اگرچه روتاری فیدرهای ایرلاک، اندکی نشت هوا دارد؛ با این حال این تجهیز تنها نوع شیری است که هر دو عملِ انتقال مواد و ثابت نگه داشتن فشار را همزمان انجام می دهد.

روتاری ولوهای پکصا در هفت کلاس صنعتی تولید می شوند که هر کدام برای صنایع و کاربری های خاص با مشخصه ها و لوازم جانبی متناسب قابل ارائه هستند.
انواع روتاری ولو/روتاری فیدر