شیر انتقال مواد

دایورتر ولو یا شیر منحرف کننده در یک سیستم انتقال پنوماتیک مواد را از یک نقطه به مقصد های مختلف هدایت می کند. دایورتر ولو ها برای هدایت مواد خشک از جمله پودرها، پلات ها، و گرانول ها با حداقل .. در سیستم های انتقال پنوماتیک و کاربری های گرانشی مورد استفاده قرار می گیرند. دایورتر ولو ها در صنایع مختلف از جمله صنایع غذایی، خوراک دام، شیمیایی، پلاستیک ها، دارویی و دیگر صنایع کاربرد دارند.

این دریچه ها جهت هدایت و تغییر مسیر مواد در فرآیند های صنعتی مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. مزیت استفاده از این سیستم افت فشار کم و آببندی مناسب سیستم می باشد.


این سیستم توانایی هدایت مواد ساینده و سنگین مانند ماسه، سنگریزه، گندم و ذغال سنگ را داراست. جهت افزایش عمر بهره برداری می توان از ورودی تقویت شده و یا لاینر ضد سایش نیز استفاده نمود. دریچه دسترسی و سرویس نیز در صورت نیاز قابل تعبیه و بکارگیری می باشد.


شرکت پکصا تولید کننده مجموعه کاملی از دریچه های منحرف کننده و هدایت کننده مواد جهت صنایع مختلف سبک غذایی تا صنایع نیمه سنگین معدنی می باشد. 
 

انواع شیر انتقال مواد