سرند ارتعاشی 

سرند ویبره که توسط موتورهای ویبره تحریک می شود معمولا با توجه به نوع و چیدمان این موتور ها حرکت دایره ای، بیضوی و یا خطی دارد و با استفاده از نصب چندین طبقه دارای راندمان بالایی خواهد بود. در این سیستم معمولا یک جفت جرم خارج از مرکز که بر روی شفت چرخانی نصب شده اند باعث حرکت دورانی می گردند. دامنه این حرکت با تغییر میزان جرم قابل تنظیم است.

کارایی بالا و هزینه کم در کنار سادگی باعث شده این نوع سرندها جایگاه ویژه ای در صنایع مختلف داشته باشند.

 تولید این محصول از ابتدای سال 1399 متوقف خواهد شد.