کیسه فیلتر P84 

کیسه فیلتر ها کپلیماید (Copolymide) به اختصار PM توانایی تحمل شرایط دمایی تا 260 درجه سانتیگراد را دارند. این ویژگی منجر به کاربرد گسترده آنها در کارخانجات ذوب، بویلرهای ذغال سوز، زباله سوزها، کیلن ها و کوره های کلسینه شده است. این نوع الیاف غیر قابل اشتعال و غیر نم بین (Hygroscopic) است و در شرایط با pH پایین عمر طولانی دارد و میزان اختلاف فشار آن کم است. این الیاف در شرایط دمایی بالا مقاومت خوبی نسبت به محیط های اسیدی دارند و بر خلاف الیاف فایبرگلاس دچار سائیدگی ناشی از منعطف شدن نمی گردند. البته از بکار بردن این الیاف در محیطهای بازی و در دمای بالا می بایست خودداری نمود.
طی فرآیند تولید و تکمیل کاری می توان ویژگیهای عملکردی متنوعی را بر روی این نوع از الیاف اعمال کرد که شامل اعمال غشای تفلونی یا پی تی اف ئی جهت افزایش راندمان فیلتراسیون و تسهیل جداشدن کیک، پرز سوزی و صیقلی کردن و یا ضد آب و ضد روغن کردن می شود.