کیسه فیلتر فایبر گلاس (بافته) 

این الیاف توانایی کارکرد در دمای 260 درجه سانتیگراد را دارند. کاربرد های اصلی این نوع پارچه کیلن سیمان، خشک کن های دما بالا، راکتور های کربن سیاه، نیروگاه ها و کوره های الکتریکی می باشد. 
الیاف فایبرگلاس مقاومت فوق العاده ای نسبت به اکثر اسیدها ( بجز اسید فلوریدریک) دارند. استفاده از این الیاف در محیط های بازی و نمکی مانند کلریدها، برومیدها و سیانیدها توصیه نمی گردد. پارچه های فایبرگلاس به سرعت دچار سائیدگی ناشی از انعطاف می شوند لذا در صورتی که به فرم استوانه ای در فیلتر های پالس جت استفاده می گردند می بایست سبد (کیج) مربوطه حداقل دارای 20 ردیف میله باشد.