کیسه فیلتر نایلون 

الیاف نایلون دارای دمای کاری 120 درجه سانتیگراد هستند و کاربرد اصلی آنها در محیط هایی با غبار به شدت ساینده است. این الیاف مقاومت خوبی در برابر مواد قلیایی دارد ولی اکسیدهای معدنی به این الیاف آسیب می رسانند و غلظت بالای آنها و شرایط کاری با دمای بالا منجر به از بین رفتن آنها می شود. این الیاف در مقابل اکثر حلال های آلی مقاومت خوبی دارند.
طی فرآیند تولید و تکمیل کاری می توان ویژگیهای عملکردی متنوعی را بر روی این نوع از الیاف اعمال کرد که شامل پرز سوزی و صیقلی کردن می شود.