کیسه فیلتر اکریلیک 


الیاف اکریلیک (Homopolymer Acrylic) دارای دمای کاری 135 درجه هستند. کاربرد اصلی این الیاف در خشک کن ها، کوره های الکتریکی، کوره های احیای آلومینیوم، کوره های ذوب اولیه و ثانویه است. مقاومت شیمیایی این الیاف در مقابل اکثر اسیدهای معدنی و آلی قابل قبول است. این الیاف در مقایسه با الیاف پلی آمید و پلی استر در مقابل اسید ها برتری دارند و در محیط بازی نسبت به اکثر الیاف (بجز الیاف پروتئین طبیعی مانند ابریشم و پشم) دارای ضعف هستند. الیاف اکریلیک دارای مقاومت نسبی در مقابل اکثر عوامل اکسید کننده هستند که این ویژگی برتری نسبی آنها در مقابل پلی آمیدها و الیاف پروتئینی است. مقاومت این الیاف در مقابل اکثر حلال های آلی نیز فوق العاده است. در مجموع اکریلیک ها مقاومت خوبی در محیط اسیدی، در برابر هیدرولیز و دمای بالا دارند، اگرچه هزینه آنها از الیاف پلی استر و پلی پروپیلن بیشتر است.
طی فرآیند تولید و تکمیل کاری می توان ویژگیهای عملکردی متنوعی را بر روی این نوع از الیاف اعمال کرد که شامل پرز سوزی، صیقلی کردن و ضد آب و ضد روغن کردن می شود.