سنسور فشار 

بهره گیری از سنسور فشار اختلافی در بگ فیلتر و انتقال خروجی آن به سیستم کنترلر منجر به صرفه جویی در میزان مصرف انرژی (هوای فشرده) می گردد. از طرفی کاهش تعداد دفعات پالس دهی به مقدار مورد نیاز منجر به افزایش قابل ملاحظه عمر کیسه فیلتر ها می گردد. پکصا در این راستا اقدام به عرضه انواع سنسور های فشار اختلافی جهت بگ فیلتر نموده است.
این سنسور ها را می توان مستقلا بر روی بگ فیلتر نصب نمود همچنین امکان مشاهده فشار اندازه گیری شده بر روی صفحه نمایش آن وجود دارد. کلاس حفاظت IP65،   اتصال شلنگی 4 میلیمتر و دمای کاری -20 تا 50 درجه سانتیگراد از ویژگیهای این تجهیز می باشد.
سیستم های کنترل بگ فیلتر پکصا در صورت نیاز مجهز به سنسور فشار تفاضلی هستند و می توانند میزان فشار اندازه گیری شده را نمایش داده و مطابق با تنظیمات انجام شده فرآیند تمیزکاری فیلتر ها را انجام دهد. یکپارچگی این سنسور با کنترلر منجر به کاهش هزینه تامین این تجهیز و صرفه جویی اقتصادی برای مصرف کننده می شود.