خط پوشش ورق

دریافت اطلاعات

در صنایع مختلف کشتی سازی، ساختمانی و ... مقاطع و صفحات فولادی نیازمند محافظت در برابر خوردگی در زمان نگهداری در انبار و یا هنگام ساخت و ساز می باشند. یکی از موثر ترین راه حل ها جهت محافظت این محصولات استفاده از خط کامل پوششدهی ورق و مقاطع است. در این روش پرایمر مورد نظر قبل از ساخت و ساز و جوشکاری بر روی سطوع اعمال می شود که منجر به جلوگیری از خوردگی در مراحل نگهداری و ساخت و همچنین کاهش هزینه های اعمال پوشش در محل می گردد.


این فرآیند شامل مراحل ذیل است:

  • واحد تغذیه که شامل کانویرهای عرضی و رولیک های طولی در راستای خط تولید است.
  • پیش گرمکن که دمای سطح را جهت اعمال پوشش تنظیم می نماید
  • شات بلاست تونلی جهت تمیزکاری همزمان زیر و روی ورق
  • کابین پاشش رنگ جهت اعمال پرایمر
  • تونل خشک کن و پخت رنگ با سیستم جلوگیری از آسیب به سطح رنگ
  • کانویر خروجی و سیستم انتقال عرضی زنجیری


شرکت پکصا ارائه دهنده سیستم کامل محافظت ورق و مقاطع فولادی در برابر خوردگی است. در این سیستم ورق های فولادی طی یک فرآیند پیوسته زنگ زدایی، تمیزکاری، زبرکاری شده و پوششدهی می گردند.