سیستم جمع آوری مه

دریافت اطلاعات

تقریبا تمام عملیات ماشینکاری مه حاصل از روغن ایجاد می کنند. مه روغن ذرات معلقی است که زمانی که در طول ماشینکاری فلزات و برخی از قطعات پلاستیکی روغن در خنک کننده ها/روان کننده ها  استفاده می شود تشکیل می شود. برای حل مشکل آلودگی ناشی از مه روغن، پکصا فیلتر های مه روغن با کیفیت بالا ارائه می دهد.