انرژی

انرژی
صنعت انرژی مجموعه ی تمام صنایع درگیر در تولید و فروش انرژی، از جمله استخراج، تولید، پالایش و توزیع سوخت است. جامعه مدرن مقادیر زیادی سوخت مصرف می کند، و صنعت انرژی تقریبا در تمام کشورهای جهان بخش مهمی از زیر ساخت و نگهداری جامعه است. به طور خاص، صنعت انرژی شامل صنایع زیر می باشد: صنعت نفت، شامل شرکت های نفتی، پالایشگاه های نفت، حمل و نقل سوخت و خرید و فروش توسط کاربر نهایی در پمپ بنزین ها؛ صنعت گاز، شامل استخراج گاز طبیعی، تولید گاز زغال سنگ، و همچنین توزیع و فروش؛ صنعت برق، شامل تولید، توزیع و فروش برق؛ صنعت ذغال سنگ، صنعت انرژی هسته ای، و صنعت انرژی های تجدید پذیر، شامل انرژی های جایگزین؛ شرکت های انرژی های پایدار، شامل کسانی که در تولید برق آبی، انرژی باد، و انرژی خورشیدی، و تولید، توزیع و فروش سوخت های جایگزین دخیل هستند.