مواد بازیافتی

مواد بازیافتی
بازیافت فرایند تغییر مواد (زباله) به محصولات جدید برای جلوگیری از اتلاف مواد بالقوه مفید، کاهش مصرف مواد خام تازه، مصرف انرژی، آلودگی هوا ( حاصل از سوزاندن) و آلودگی آب (حاصل از دفن زباله) با کاهش نیاز برای دفع زباله های "معمولی"، و انتشار گازهای گلخانه ای در مقایسه با تولید پلاستیک می باشد.