پلاستیک

پلاستیک
صنعت پلاستیک تولید کننده مواد پلیمری و ارائه دهنده خدمات به طیف وسیعی از صنایع، از جمله هوا فضا، ساختمان و ساخت و ساز، الکترونیک، بسته بندی و حمل و نقل می باشد. پلاستیک مسئول جنبه های بی شماری از زندگی مدرن که ما امروز از آن لذت می بریم است. از سلامت و تندرستی، تغذیه، مسکن و حمل و نقل گرفته تا ایمنی و امنیت، ارتباطات، ورزش، فعالیت های تفریحی و نوآوری های صنعت. اصطلاح "پلاستیک" طیف وسیعی از مواد متراکم آلی مصنوعی و یا نیمه مصنوعی و یا محصولات پلیمریزاسیون که می توانند قالب گیری و یا اکسترود شده و تبدیل به اشیاء، فیلم ها، و یا الیاف شوند را پوشش می دهد. نام این مواد از این واقعیت که در حالت نیمه مایع نرم و قابل انعطاف می باشد، و یا خاصیت شکل پذیری دارند مشتق شده است. پلاستیک ها در تحمل گرما، سختی و مقاومت کاملا متفاوت هستند. همراه با این سازگاری، یکنواختی کلی ترکیب و سبکی، استفاده از پلاستیک ها را تقریبا در تمام کاربردهای صنعتی امروز تضمین می کند.