متعلقات جرثقیل

بسته به نوع کاربری پکصا متعلقات جرثقیل مناسب به مشتریان ارائه می دهد. ما متعلقات جرثقیل خود را از مواد با استحکام بالا و مقاومت در برابر سایش طراحی می کنیم تا بهره وری کار شما را تضمین کرده و زمان خواب سیستم را به حداقل برسانیم.** تولید این محصولات از ابتدای سال ۱۳۹۹ متوقف خواهد شد.
انواع متعلقات جرثقیل